Помоћ будућим ученицима средњих школа

На Порталу Моја средња школа можете проверити све евидентиране податке за конкретног ученика, али и пронаћи све статистичке податке о основним и средњим школама http://mojasrednjaskola.gov.rs/