Распоред одељења по учионицама у школској 2022/23. години

 

Учионица број 5

II-3 Павловић Нада
Учионица број 6 I-1 Јовановић Гордана
Учионица број 8 III-3 Маринковић Драган
Учионица број 14 IV-1 Гавриловић-Стопарић Гордана
Учионица број 15 IV-4 Ивановић Јеленковић Славица
Учионица број 16 I-4 Рацић Небојша
Учионица број 17 I-5 Радосављевић Наташа
Учионица број 18 III-2 Гавриловић Марија
Учионица број 19 II-2 Симић Данијела
Учионица број 20 I-2 Сретеновић Светлана
Учионица број 21 III-1 Митровић Милосав
Учионица број 23 IV-5 Јовић Урошевић Драгана
Учионица број 24 II-4 Јевтић Мирјана

Учионица број 25

II-1

Филиповић Наташа

Учионица број 26

III-4

Милојевић Мирјана

Учионица број 32 I-3

Вујанац Неда

 

 

ОДЕЉЕЊА КОЈА НЕМАЈУ СВОЈУ УЧИОНИЦУ

 

IV-3 Филипов Владимир
IV-2 Колаковић Марија
III-5 Јовановић Гордана – правник
II-5 Денић Дарко