ЕКОНОМСКА ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ

Упис 2023-2024.

Одобрени образовни профили:

                Економски техничар                                                     60 ученика

                Финансијско – рачуноводствени техничар            30 ученика

                Комерцијалиста                                                             30 ученика

                Правно – пословни техничар                                    30 ученика

Омогућен је упис у средње школе електронским путем преко портала Е-управа.

Документа потребна за упис:

  • Попуњен образац пријаве за упис у средњу школу
  • Лекарско уверење
  • Сведочанство о завршеној основној школи (оригинал) -на увид
  • Сведочанства последња три разреда основне школе (оригинали) -на увид
  • Дипломе о освојеним наградама на републичким/међународним такмичењима -на увид
  • Уверење о положеном завршном испиту -на увид

 Ученик се мора изјаснити за грађанско васпитање или верску наставу

 Други страни језик је језик које је дете учило у основној школи