Сви ученици у ђачким клупама од 21. фебруара 2022.

Све основне и средње школе у Републици Србије примениће од понедељка 21.02.2022. први модел организације образовно васпитног рада – непосредно остваривање образовно васпитног рада.